Daily Archive: August 17, 2010

Ramadan, Bulan Kasih Sayang Allah

Ramadan, Bulan Kasih Sayang Allah   Manusia diciptakan Allah tiada lain kecuali untuk beribadah kepadaNya. Beribadah tidak hanya sholat, tetapi juga semua aktivitas kehidupan untuk kemaslahatan baik bagi dirinya maupun orang lain dan dilakukan...