Daily Archive: November 2, 2010

Dan, Mbah Maridjan pun akhirnya berpulang !

Siapa di negeri ini yang tidak mengenal Mbah Maridjan? Namanya melekat dengan aktivitas  gunung Merapi. Setiap gunung Merapi berulah, nama Mbah Maridjan selalu muncul dan menghiasi media cetak maupun elektronik. Wajar, sebab Mbah Maridjan...