Monthly Archive: April 2021

Menulis Sejarah

Sejarah sering diidentikan dengan peristiwa masa lalu, sehingga menulis sejarah diartikan menulis tentang peristiwa yang telah terjadi. Seorang kawan yang kuliah di jurusan sejarah sering digoda sebagai calon sarjana masa lalu. “Untuk apa masa...